Construction Services s.r.o.
Do you speak English?

Archív aktualít

2015-09-06 Kancelárie našej spoločnosti boli presťahované do budovy Westend Tower

Prevádzka našej spoločnosti bola presťahovaná do nových priestorov na adrese:

Westend Tower
3. poschodie
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava
 
2013-03-20 Zavedenie systému manažérstva kvality

S ohľadom na snahu o trvalé sledovanie a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb bol v spoločnosti Construction Services zavedený systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009.

2011-01-01 Zmena sídla spoločnosti

Naša spoločnosť zmenila s účinnosťou od 1.1.2011 svoje sídlo.

2010-05-26 Zmena telefónnych čísiel

V dôsledku sťahovania došlo k zmene telefónnych čísiel. Nové kontakty sú nasledovné...

2010-05-05 Sťahovanie do Marianky

Kancelárie našej spoločnosti sme presťahovali do nových priestorov v Marianke pri Bratislave, na ulici Na Kracinách 2.

2009-10-30 Rozšírená ponuka

Ponuka prenájmu kontajnerov bola rozšírená i o doplnkové vybavenie - kancelársky nábytok, vybavenie šatní a klimatizačné jednotky.

2009-06-15 Politika kvality spoločnosti

Dňa 9.6.2009 bola konateľmi prijatá Politika kvality spoločnosti.

2008-12-11 Prechádzame na plyn

Ochrana životného prostredia je jednou zo zásad fungovania našej spoločnosti a s ohľadom na túto skutočnosť sme sa rozhodli prejsť na alternatívny pohon nášho automobilového parku autoplynom. Je to alternatívne motorové palivo šetrné k životnému prostrediu, ktoré vďaka takmer dokonalému spaľovaniu významne obmedzuje vylučovanie znečisťujúcich látok do ovzdušia.

2008-05-01 Sťahovanie spoločnosti

Naša spoločnosť zmenila sídlo presťahovaním sa na Starú Ivánsku cestu 1 v Bratislave.

2008-04-10 Nová webstránka

Dnešným dňom spúšťame našu novú internetovú prezentáciu.

Aktuality

Archív aktualít » 2015-09-06 Kancelárie našej spoločnosti boli presťahované do budovy Westend Tower

Prevádzka našej spoločnosti bola presťahovaná do nových priestorov na adrese:

Westend Tower
3. poschodie
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava
 
2013-03-20 Zavedenie systému manažérstva kvality

S ohľadom na snahu o trvalé sledovanie a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb bol v spoločnosti Construction Services zavedený systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009.

Kontakt

Kompletné kontaktné informácie »

Construction Services s.r.o.

Sídlo: Na Kracinách 2

900 33 Marianka
 
Tel.: +421 2 2086 2274