Construction Services s.r.o.
Do you speak English?

Predaj stavebného materiálu

Predaj stavebného materiálu

Zabezpečujeme veľkopredaj stavebného materiálu v ucelených kamiónových dodávkach  formou dovozu na stavbu priamo od výrobcu. Vzhľadom k veľkým obratom v nákupe materiálu môžeme poskytnúť zákazníkom zaujímavé množstevné zľavy.

Pre svojich zákazníkov spracovávame  cenové ponuky na stavebný materiál a pričom cenu optimalizujeme uskutočňovaním výberových konaní na dodávky materiálov a služieb.

Po uzavretí rámcovej zmluvy poskytujeme našim zákazníkom kompletný servis na dodávku stavebného materiálu v akýchkoľvek, teda aj minimálnych množstvách servisnými dodávkami zo stavebnín

K predávanému sortimentu stavebného materiálu poskytujeme odborné technické poradenstvo v oblasti jeho použitia a spracovávame kalkulácie spotreby a priamych nákladov na materiál, ako i súvisiacich nákladov.

Všetky predávané stavebné materiály sú certifikované v zmysle európskej normy ISO 9001.

V rámci poskytovaného servisu vybavujeme pre našich zákazníkov prípadné reklamácie stavebného materiálu.

Medzi dominantné materiálové dodávky patria:

Betonárska oceľ

  • rovné prúty ø 6 – 32 mm
  • strih – ohyb
  • výstužné zvárané siete

Fasádne systémy

  • fasádne omietky
  • penetrácie
  • lepidlá
  • tepelné izolácie
  • kotviace prvky
  • fasádne lišty

Murovací materiál - malty, omietky, potery

Tehly, preklady, stropné systémy

Tepelné izolácie - minerálne, polystyrény

Hydroizolačné materiály

Strešné krytiny

Stavebné dosky

Klampiarske prvky

Geotextílie, geomreže

Sadrokaróny

Zárubne, dvere

Požiadajte o vyhotovenie cenovej ponuky TU.

Aktuality

Archív aktualít » 2015-09-06 Kancelárie našej spoločnosti boli presťahované do budovy Westend Tower

Prevádzka našej spoločnosti bola presťahovaná do nových priestorov na adrese:

Westend Tower
3. poschodie
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava
 
2013-03-20 Zavedenie systému manažérstva kvality

S ohľadom na snahu o trvalé sledovanie a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb bol v spoločnosti Construction Services zavedený systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009.

Kontakt

Kompletné kontaktné informácie »

Construction Services s.r.o.

Sídlo: Na Kracinách 2

900 33 Marianka
 
Tel.: +421 2 2086 2274