Construction Services s.r.o.
Do you speak English?

Požičovňa zariadenia staveniska, prenájom kontajnerov

Požičovňa zariadenia staveniska, prenájom kontajnerov

Prenajímame nasledujúci sortiment kontajnerov pre zariadenie staveniska:

Kancelársky kontajner

Kancelársky kontajner DUO

Kontajner vrátnica

Skladový kontajner

Sanitárny kontajner

Sanitárny kontajner so sprchou

Doplnkové služby súvisiace s požičovňou zariadenia staveniska:

  • doprava kontajnerov na stavbu
  • montáž, demontáž
  • revízie
  • prípadné upratovanie kontajnerov
  • prenájom suchých toaliet
  • prenájom mobilného oplotenia

Požadovaná súčinnosť objednávateľa:

  • zabezpečenie prístupovej komunikácie
  • zabezpečenie spodnej stavby, resp. príprava spevnenej plochy pre umiestnenie kontajnerov
  • v prípade potreby príprava prípojky elektrickej energie, vody, kanalizácie, zemniacej sústavy

Naše depá sú umiestnené v Bratislave (pre západné Slovensko) a v Žiari nad Hronom (pre stredné a východné Slovensko).

Požiadajte o vyhotovenie cenovej ponuky TU.

Referenčné fotografie:

Aktuality

Archív aktualít » 2015-09-06 Kancelárie našej spoločnosti boli presťahované do budovy Westend Tower

Prevádzka našej spoločnosti bola presťahovaná do nových priestorov na adrese:

Westend Tower
3. poschodie
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava
 
2013-03-20 Zavedenie systému manažérstva kvality

S ohľadom na snahu o trvalé sledovanie a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb bol v spoločnosti Construction Services zavedený systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009.

Kontakt

Kompletné kontaktné informácie »

Construction Services s.r.o.

Sídlo: Na Kracinách 2

900 33 Marianka
 
Tel.: +421 2 2086 2274