Construction Services s.r.o.
Do you speak English?

AUTOCENTRUM KIA

> <
Objednávateľ: BKS-Leasing a.s. Bratislava
Miesto výstavby: Panónska cesta, Bratislava
Rozsah realizácie:

Posúdenie PD, stavebného povolenia a súvisiacej dokumentácie
Analýza rizík
Sledovanie čerpania nákladov a kontrola fakturácie
Kontrola plnenia harmonogramu výstavby
Kontrola plnenia povinností generálneho dodávateľa stavby
Posudzovanie technických zmien

Termín realizácie: 06/2009 – 12/2009
Popis diela:

Komplexná stavebno-finančno-konzultačná činnosť a zastupo-vanie objednávateľa v procese výstavby projektu.

« Späť na referencie

Aktuality

Archív aktualít » 2015-09-06 Kancelárie našej spoločnosti boli presťahované do budovy Westend Tower

Prevádzka našej spoločnosti bola presťahovaná do nových priestorov na adrese:

Westend Tower
3. poschodie
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava
 
2013-03-20 Zavedenie systému manažérstva kvality

S ohľadom na snahu o trvalé sledovanie a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb bol v spoločnosti Construction Services zavedený systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009.

Kontakt

Kompletné kontaktné informácie »

Construction Services s.r.o.

Sídlo: Na Kracinách 2

900 33 Marianka
 
Tel.: +421 2 2086 2274