Construction Services s.r.o.
Do you speak English?

MECHANICKÁ ÚPRAVA NIE NEBEZPEČNÝCH ODPADOV

> <
Objednávateľ: Mesto Žiar nad Hronom
Miesto výstavby: Horné Opatovce (Žiar nad Hronom, Slovensko)
Rozsah realizácie:

Dokumentácia pre stavebné povolenie
Realizačná projektová dokumentácia

Termín realizácie: 03/2009 – 04/2009
Popis diela:

Rekonštrukcia areálu existujúcej skládky, vrátane novej haly mechanickej úpravy nie nebezpečných odpadov s administratívno-sociálnou časťou a prislúchajúcimi objektmi: - vrátnicou
- mostovou váhou
- prevádzkovou budovou vodného zdroja
- inžinierskymi sieťami a prípojkami
- vnútroareálovými komunikáciami

« Späť na referencie

Aktuality

Archív aktualít » 2015-09-06 Kancelárie našej spoločnosti boli presťahované do budovy Westend Tower

Prevádzka našej spoločnosti bola presťahovaná do nových priestorov na adrese:

Westend Tower
3. poschodie
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava
 
2013-03-20 Zavedenie systému manažérstva kvality

S ohľadom na snahu o trvalé sledovanie a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb bol v spoločnosti Construction Services zavedený systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009.

Kontakt

Kompletné kontaktné informácie »

Construction Services s.r.o.

Sídlo: Na Kracinách 2

900 33 Marianka
 
Tel.: +421 2 2086 2274