Construction Services s.r.o.
Do you speak English?

Referencie

REGENERÁCIA ZLIEVARENSKÝCH PIESKOV

REGENERÁCIA ZLIEVARENSKÝCH PIESKOV

Samostatne stojaca hala s technológiou regenerácie zlievarenských pieskov za účelom spätného získavania podstatnej časti pieskov použitej vo výrobe...

AUTOCENTRUM KIA

AUTOCENTRUM KIA

Komplexná stavebno-finančno-konzultačná činnosť a zastupo-vanie objednávateľa v procese výstavby projektu.

MECHANICKÁ ÚPRAVA NIE NEBEZPEČNÝCH ODPADOV

MECHANICKÁ ÚPRAVA NIE NEBEZPEČNÝCH ODPADOV

Rekonštrukcia areálu existujúcej skládky, vrátane novej haly mechanickej úpravy nie nebezpečných odpadov s administratívno-sociálnou ...

REZIDENCIA GRUNTY

REZIDENCIA GRUNTY

Výstavba rezidenčného komplexu pozostávajúceho zo štyroch bytových domov a piatich mestských víl, v ktorých je spolu 105 bytov.

COLD BOX 05

COLD BOX 05

Osadenie nového technologického zariadenia – jadrovacieho stroja do existujúcej výrobnej haly, za účelom zvýšenia kapacity výroby jadier a...

Aktuality

Archív aktualít » 2015-09-06 Kancelárie našej spoločnosti boli presťahované do budovy Westend Tower

Prevádzka našej spoločnosti bola presťahovaná do nových priestorov na adrese:

Westend Tower
3. poschodie
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava
 
2013-03-20 Zavedenie systému manažérstva kvality

S ohľadom na snahu o trvalé sledovanie a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb bol v spoločnosti Construction Services zavedený systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009.

Kontakt

Kompletné kontaktné informácie »

Construction Services s.r.o.

Sídlo: Na Kracinách 2

900 33 Marianka
 
Tel.: +421 2 2086 2274