Construction Services s.r.o.
Do you speak English?

Referencie

DETSKÉ IHRISKO POD ROVNICAMI

DETSKÉ IHRISKO POD ROVNICAMI

Komplexná rekonštrukcia detského ihriska hracích prvkov a realizáciou oplotenia.

CENTRÁLNY PRÍVOD AMÍNU

CENTRÁLNY PRÍVOD AMÍNU

Návrh centrálneho skladu amínu a k jednotlivým technologickým zariadeniam spoločnosti Nemak Slovakia s.r.o.

DOČASNÁ MOBILNÁ BETONÁREŇ TRENČIANSKE BOHUSLAVICE

DOČASNÁ MOBILNÁ BETONÁREŇ TRENČIANSKE BOHUSLAVICE

Samostatne stojaca dočasná betonáreň pre účely zabezpečenia dodávok betónových zmesí počas realizácie stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, I....

STOP SHOP

STOP SHOP

Komplexná inžinierska činnosť a zastupovanie objednávateľa v procese výstavby projektu.
ZBERNÝ DVOR ODPADOV HORNÉ OPATOVCE

ZBERNÝ DVOR ODPADOV HORNÉ OPATOVCE

Nový zberný dvor odpadov pozostávajúci z:
- vstupného sociálno-prevádzkového objektu
- prenosnej váhy s...

Aktuality

Archív aktualít » 2015-09-06 Kancelárie našej spoločnosti boli presťahované do budovy Westend Tower

Prevádzka našej spoločnosti bola presťahovaná do nových priestorov na adrese:

Westend Tower
3. poschodie
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava
 
2013-03-20 Zavedenie systému manažérstva kvality

S ohľadom na snahu o trvalé sledovanie a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb bol v spoločnosti Construction Services zavedený systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009.

Kontakt

Kompletné kontaktné informácie »

Construction Services s.r.o.

Sídlo: Na Kracinách 2

900 33 Marianka
 
Tel.: +421 2 2086 2274