Construction Services s.r.o.
Do you speak English?

Referencie

SKLAD CHEMICKÝCH LÁTOK

SKLAD CHEMICKÝCH LÁTOK

Vybudovanie skladu chemických látok v časti existujúceho objektu z osemdesiatych rokov. Sklad pozostáva zo:
- skladu kvapalných horľavín
- skladu...

VILA KALVÁRIA

VILA KALVÁRIA

Úplná rekonštrukcia pôvodného objektu z 50-tych rokov dvadsiateho storočia, stavba na kľúč.

OSADENIE BENKALORA

OSADENIE BENKALORA

Osadenie novej nádrže s výdajným zariadením motorovej nafty pre dopĺňanie pohonných látok do vysokozdvižných vozíkov spolu s...

DOČASNÁ MOBILNÁ BETONÁREŇ BORY

DOČASNÁ MOBILNÁ BETONÁREŇ BORY

Samostatne stojaca dočasná betonáreň pre účely zabezpečenia dodávok betónových zmesí počas realizácie stavby „Bory Mall“.

Aktuality

Archív aktualít » 2015-09-06 Kancelárie našej spoločnosti boli presťahované do budovy Westend Tower

Prevádzka našej spoločnosti bola presťahovaná do nových priestorov na adrese:

Westend Tower
3. poschodie
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava
 
2013-03-20 Zavedenie systému manažérstva kvality

S ohľadom na snahu o trvalé sledovanie a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb bol v spoločnosti Construction Services zavedený systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009.

Kontakt

Kompletné kontaktné informácie »

Construction Services s.r.o.

Sídlo: Na Kracinách 2

900 33 Marianka
 
Tel.: +421 2 2086 2274